سوالات متداول - همه سوالات متداول

لطفا دسته سوال خود را انتخاب کنید

این مشکل زمانی روی میدهد که سیستم  شما از نظر سخت افزاری در حالت حداقل قرار داشته باشد یعنی با آنکه از نظر سخت افزاری سیستم شما در حدی پایین تر از آنچه بازی برای اجرا نیاز دارد اجرا میشود اما به سختی... .در صورتی که میخواهید بازی رو بدون مشکل انجام دهید ُ در قسمت تنظیمات بازی ُ تنظیمات مربوط به گرافیک را در پایین ترین حالت ممکن قرار دهید.همچنین ممکن از بدلیل بیش از حد پایین بودن سخت افزار شما این مشکل همچنان باقی بماند.

در این حالت کاری نمیتوان کرد مگر ارتقاع سخت افزار سیستم.

هیچ سوالی در این دسته وجود ندارد